Velkommen

Takk for at du vil være med på en liten brukertest. Vi er i gang med å lage et nytt nettsted, det er fortsatt en stund til dette kommer, men vi vil gjerne ha dine innspill. Dette er en klikk-test og vil ta maks 3 minutter å gjennomføre. Du er anonym.

Testen er av en mulig ny forside, dette er ikke et ferdig design eller produkt.

Vennlig hilsen oss i Lånekassen